bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Sesja VI Rady Gminy Sitkówka-Nowiny 30 marca 2015 r.

Uchwała Nr RG – VI / 52 / 15 w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Nowinach

Uchwała Nr RG – VI / 51 / 15 w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach skargi Prokuratora Rejonowego Kielce-Zachód w Kielcach na uchwałę Rady Gminy Sitkówka-Nowiny Nr RG-XXIX/244/13 z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie zmiany uchwały Nr RG- XXVI/209/12 z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości

Uchwała Nr RG – VI / 50 / 15 w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach skargi Prokuratora Rejonowego Kielce-Zachód w Kielcach na uchwałę Rady Gminy Sitkówka-Nowiny Nr RG-XXVI/209/12 z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości

Uchwała Nr RG – VI / 49 / 15 w sprawie uchwalenia „Programu Ochrony i Zapobiegania Bezdomności Zwierząt Domowych na terenie Gminy Sitkówka-Nowiny na 2015 rok”

Uchwała Nr RG – VI / 48 / 15 w sprawie w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego

Uchwała Nr RG – VI / 47 / 15 w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w 2014 roku

Uchwała Nr RG – VI / 46 / 15 w sprawie zmiany uchwały Nr RG-XIV/105/11 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie uchwalenia regulaminu określającego tryb, sposób powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania

Uchwała Nr RG – VI / 45 / 15 w sprawie zarządzenia wyborów sołtysów, rad sołeckich, przewodniczącego Zarządu Osiedla Nowiny i członków Zarządu Osiedla Nowiny

Uchwała Nr RG – VI / 44 / 15 w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso

Uchwała Nr RG – VI / 43 / 15 w sprawie poboru podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa oraz wyznaczenie inkasentów i określenie wynagrodzenia za inkaso

Uchwała Nr RG – VI / 42 / 15 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Sitkówka-Nowiny na 2015 rokOpublikował: Izabela Lesik
Publikacja dnia: 10.01.2019
Podpisał: Alina Jedynak
Dokument z dnia: 21.04.2015
Dokument oglądany razy: 5 136