bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

– sesja VIII Rady Gminy Sitkówka-Nowiny – 15 czerwiec 2015 r.

Uchwała Nr RG – VIII / 83 / 15 w sprawie zmiany uchwały NR RG-I/2/14 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 1 grudnia 2014 r. w sprawie wyboru dwóch Wiceprzewodniczących Rady Gminy Sitkówka-Nowiny

Uchwała Nr RG – VIII / 82 / 15 w sprawie przyjęcia rezygnacji z funkcji Wiceprzewodniczącej Rady Gminy Sitkówka-Nowiny

Uchwała Nr RG – VIII / 81 / 15 w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Sitkówka-Nowiny

Uchwała Nr RG – VIII / 80 / 15 w sprawie ustanowienia prawa służebności gruntowej przechodu i przejazdu na nieruchomości w miejscowości Nowiny oznaczonej jako działki ewidencyjne o numerach 35/426 i 35/428, stanowiącej własność Gminy Sitkówka-Nowiny

Uchwała Nr RG – VIII / 79 / 15 w sprawie rozpatrzenia skargi na dyrektora Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Nowinach

Uchwała Nr RG – VIII / 78 / 15 w sprawie powołania Zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników do sądów powszechnych na kadencję 2016-2019

Uchwała Nr RG – VIII / 77 / 15 w sprawie zmiany uchwały Nr RG-IV/21/15 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sitkówka-Nowiny na lata 2015-2020

Uchwała Nr RG – VIII / 76 / 15 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Sitkówka-Nowiny na 2015 rok

Uchwała Nr RG – VIII / 75 / 15 w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Sitkówka-Nowiny z tytułu wykonania budżetu gminy za 2014 rok

Uchwała Nr RG – VIII / 74 / 15 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Sitkówka-Nowiny za 2014 rokOpublikował: Izabela Lesik
Publikacja dnia: 10.01.2019
Podpisał: Alina Jedynak
Dokument z dnia: 19.06.2015
Dokument oglądany razy: 4 439