bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

sesja XII Rady Gminy Sitkówka-Nowiny – 27 października 2015 r.

- Uchwała Nr RG - XII / 121 / 15 w sprawie zmiany uchwały Nr RG - IV/21/15 Rady Gminy Sitkówka - Nowiny w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sitkówka-Nowiny na lata 2015–2020

- Uchwała Nr RG - XII / 120 / 15 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Sitkówka-Nowiny na 2015 rok

- Uchwała Nr RG - XII / 119 / 15 w sprawie zmiany uchwały Nr RG-IV/23/15 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 28 stycznia 2015 r., w sprawie określenia stawek dotacji przedmiotowej dla samorządowych zakładów budżetowych Gminy Sitkówka-Nowiny na 2015 rok

- Uchwała Nr RG - XII / 118 / 15 w sprawie wskazania wstępnej zmiany lokalizacji usytuowania przystanku komunikacyjnego położonego przy drodze powiatowej nr 0376T w miejscowości Kowala w Gminie Sitkówka-Nowiny

- Uchwała Nr RG - XII / 117 / 15 w sprawie wyrażenia zgody na finansowanie i upoważnienie Wójta Gminy do podjęcia działań w celu realizacji przez Gminę Sitkówka-Nowiny zadania inwestycyjnego „Budowa dróg gminnych, chodników i parkingów w miejscowości Zagrody – działki nr ewid. 398/85, 398/94, 398/92, 398/53, 398/54, 398/57” w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019

- Uchwała Nr RG - XII / 116 / 15 w sprawie przystąpienia do scalenia i podziału nieruchomości w miejscowości Wola Murowana, obręb geodezyjny Wola Murowana Gmina Sitkówka-Nowiny

- Uchwała Nr RG - XII / 115 / 15 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka nr 585/58, położonej w miejscowości Nowiny, obręb geodezyjny Wola Murowana

- Uchwała Nr RG - XII / 114 / 15 w sprawie ustalenia wysokości diet dla sołtysów Gminy Sitkówka-Nowiny oraz dla Przewodniczącego Zarządu Osiedla Nowiny

- Uchwała Nr RG - XII / 113 / 15 w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych Gminy Sitkówka-Nowiny

- Uchwała Nr RG - XII / 112 / 15 w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Sitkówka-Nowiny Nr RG-IV/11/98 z dnia 31 marca 1998 r. w sprawie utworzenia Samorządowego Zakładu Budżetowego pod nazwą Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Nowinach

- Uchwała Nr RG - XII / 111 / 15 w sprawie zmiany Uchwały Nr RG-VII/51/11 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 27 kwietnia 2011 r. w sprawie przystąpienia Gminy Sitkówka-Nowiny do Stowarzyszenia o nazwie: Związek Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej

- Uchwała Nr RG - XII / 110 / 15 w sprawie określenia organizacji i trybu działania Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Sitkówce-Nowinach oraz trybu powoływania jej członkówOpublikował: Izabela Lesik
Publikacja dnia: 10.01.2019
Podpisał: Kamila Marzec
Dokument z dnia: 30.10.2015
Dokument oglądany razy: 3 988