bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

sesja XVII Rady Gminy Sitkówka-Nowiny – 21 marca 2016 r.

Uchwała Nr RG - XVII / 205 / 16 w sprawie zmiany uchwały Nr RG-XIV/152/15 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Zwalczania Narkomanii w Gminie Sitkówka-Nowiny na rok 2016

Uchwała Nr RG - XVII / 204 / 16 w sprawie zmiany uchwały Nr RG-IV/28/15 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie powołania Rady Społecznej Samorządowego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Sitkówce-Nowinach

Uchwała Nr RG - XVII / 203 / 16 w sprawie zmiany uchwały Nr RG-XXXIII/284/13 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 27 sierpnia 2013 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Sitkówka-Nowiny

Uchwała Nr RG - XVII / 202 / 16 w sprawie uchwalenia „Programu Ochrony i Zapobiegania Bezdomności Zwierząt Domowych na terenie Gminy Sitkówka-Nowiny na 2016 rok”

Uchwała Nr RG - XVII / 201 / 16 w sprawie nieodpłatnego nabycia działek od osób fizycznych w miejscowości Zgórsko w Gminie Sitkówka-Nowiny

Uchwała Nr RG - XVII / 200 / 16 w sprawie nieodpłatnego nabycia działek od osób fizycznych w miejscowości Kowala w Gminie Sitkówka-Nowiny

Uchwała Nr RG - XVII / 199 / 16 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie części nieruchomości gruntowej z działki ewidencyjnej nr 441/16, położonej w miejscowości Nowiny, w obrębie geodezyjnym Zagrody oraz odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy

Uchwała Nr RG - XVII / 198 / 16 w sprawie zbycia lokalu mieszkalnego Nr 15 znajdującego się w budynku wielorodzinnym przy ul. Parkowej Nr 2, w miejscowości Nowiny, obręb geodezyjny Zagrody, Gmina Sitkówka-Nowiny

Uchwała Nr RG - XVII / 197 / 16 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kieleckiego

Uchwała Nr RG - XVII / 196 / 16 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kieleckiego

Uchwała Nr RG - XVII / 195 / 16 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kieleckiego

Uchwała Nr RG - XVII / 194 / 16 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kieleckiego

Uchwała Nr RG - XVII / 193 / 16 w sprawie zwolnienia samorządowego zakładu budżetowego – Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Nowinach z obowiązku wpłaty nadwyżki środków obrotowych za rok 2015 do budżetu Gminy Sitkówka-Nowiny

Uchwała Nr RG - XVII / 192 / 16 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Sitkówka-Nowiny na 2016 rokOpublikował: Izabela Lesik
Publikacja dnia: 10.01.2019
Podpisał: Kamila Marzec
Dokument z dnia: 29.03.2016
Dokument oglądany razy: 3 824