bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

sesja XIX Rady Gminy Sitkówka-Nowiny – 30 maja 2016 r.

Uchwała nr RG-XIX/231/16 w sprawie zmiany Uchwały Nr RG-XIII/142/15 Rady Gminy Sitkówka Nowiny z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie nadania Statutu Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli w Nowinach.

Uchwała nr RG-XIX/230/16 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Nr 22 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Sitkówka-Nowiny uchwalonego Uchwałą Nr RG-XXXVII/271/05 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 27 października 2005 r., obejmująca teren części sołectwa Wola Murowana;

Uchwała nr RG-XIX/229/16 w sprawie przyjęcia „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Sitkówka-Nowiny na lata 2015-2020”;

Uchwała nr RG-XIX/228/16 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Nr 21 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Sitkówka-Nowiny, dotyczącej uchwalonej uchwałą Nr RG-XXXII/280/13 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 26 czerwca 2013 r. zmiany Nr 5 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Sitkówka-Nowiny pod nazwą „Sołectwo Szewce – Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej – plan D”;

Uchwała nr RG-XIX/227/16 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Nr 20 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Sitkówka-Nowiny uchwalonego Uchwałą Nr RG-XXXVII/271/05 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 27 października 2005 roku;

Uchwała nr RG-XIX/226/16 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Nr 19 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Sitkówka-Nowiny uchwalonego Uchwałą Nr RG-XXXVII/271/05 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 27 października 2005 roku;

Uchwała nr RG-XIX/225/16 w sprawie zmiany uchwały Nr RG-XXVI/216/12 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Nr 14 do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Sitkówka-Nowiny, dotyczącej uchwalonej uchwałą Nr RG-XIV/107/11 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 30 listopada 2011 r. zmiany Nr 3 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Sitkówka-Nowiny pod nazwą „Sołectwo Zgórsko-Zagrody – Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, zabudowy usługowej oraz teren cmentarza – plan H”;

Uchwała nr RG-XIX/224/16 w sprawie przekazania w użytkowanie sieci wodociągowej na dz. nr ewid. 456/2, 460/2, 442/6, 457, 458/4, 459/4 obejmującej teren ogródków działkowych w Nowinach, obręb geodezyjny Zagrody, stanowiącej mienie Gminy, na rzecz Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Nowinach;

Uchwała nr RG-XIX/223/16 w sprawie nieodpłatnego nabycia działek od osób fizycznych w miejscowości Kowala w Gminie Sitkówka-Nowiny;

Uchwała nr RG-XIX/222/16 w sprawie zaliczenia drogi stanowiącej ul. Jałowcową w miejscowości Zagrody, zlokalizowanej na działce nr ewid. 398/99 w obrębie geodezyjnym 5 – Zagrody na terenie Gminy Sitkówka-Nowiny, do kategorii dróg gminnych i ustalenia jej przebiegu;

Uchwała nr RG-XIX/221/16 w sprawie zmiany Uchwały nr RG-XVI/181/16 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 22 lutego 2016 r. w sprawie przekazania nakładów finansowych poniesionych na budowę boiska wielofunkcyjnego na terenie Szkoły Podstawowej w Kowali, na rzecz Szkoły Podstawowej w Kowali;

Uchwała nr RG-XIX/220/16 w sprawie zmiany Uchwały NR RG-XIV/161/15 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie przekazania w użytkowanie składników majątkowych, na rzecz Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Nowinach;

Uchwała nr RG-XIX/219/16 w sprawie zmiany uchwały Nr RG-VI/44/15 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso;

Uchwała nr RG-XIX/218/16 w sprawie zmiany uchwały Nr RG-VI/43/15 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie poboru podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa oraz wyznaczenie inkasentów i określenie wynagrodzenia za inkaso;

Uchwała nr RG-XIX/217/16 w sprawie zmiany uchwały Nr RG-XIV/148/15 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sitkówka-Nowiny na lata 2016-2020;

Uchwała nr RG-XIX/216/16 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Sitkówka-Nowiny na 2016 rok;Opublikował: Izabela Lesik
Publikacja dnia: 10.01.2019
Podpisał: Izabela Lesik
Dokument z dnia: 07.06.2016
Dokument oglądany razy: 3 170