bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

– sesja XXXIII Rady Gminy Sitkówka-Nowiny – 30 sierpnia 2017 r.

Uchwała Nr RG - XXXIII / 408 / 17 w sprawie zmiany Uchwały Nr RG-XXIV/288/16 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 28 listopada 2016 roku w sprawie likwidacji Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli w Nowinach i utworzenia Centrum Usług Wspólnych w Nowinach oraz nadania Statutu

Uchwała Nr RG - XXXIII / 407 / 17 w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych - ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego 04.09.2017 r. poz. 2594

Uchwała Nr RG - XXXIII / 406 / 17 w sprawie nadania nazwy ulicy „WSPÓLNA” w miejscowości Wola Murowana na terenie Gminy Sitkówka-Nowiny - ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego 04.09.2017 r. poz. 2593

Uchwała Nr RG - XXXIII / 405 / 17 w sprawie nadania na terenie Gminy Sitkówka-Nowiny w miejscowości Trzcianki nazwy ulicy „ŚWIERKOWA” - ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego 04.09.2017 r. poz. 2592

Uchwała Nr RG - XXXIII / 404 / 17 w sprawie nadania na terenie Gminy Sitkówka-Nowiny w miejscowości Trzcianki nazwy ulicy „SOSNOWA” - ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego 04.09.2017 r. poz. 2591

Uchwała Nr RG - XXXIII / 403 / 17 w sprawie sprawie nadania na terenie Gminy Sitkówka-Nowiny w miejscowości Trzcianki nazwy ulicy „OLCHOWA” - ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego 04.09.2017 r. poz. 2590

Uchwała Nr RG - XXXIII / 402 / 17 w sprawie nadania na terenie Gminy Sitkówka-Nowiny w miejscowości Trzcianki nazwy ulicy „MODRZEWIOWA” - ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego 04.09.2017 r. poz. 2589

Uchwała Nr RG - XXXIII / 401 / 17 w sprawie nadania na terenie Gminy Sitkówka-Nowiny w miejscowości Trzcianki nazwy ulicy „JODŁOWA”- ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego 04.09.2017 r. poz. 2588

Uchwała Nr RG - XXXIII / 400 / 17 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Nowiny w obrębie geodezyjnym Zagrody w Gminie Sitkówka-Nowiny oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy

Uchwała Nr RG - XXXIII / 399 / 17 w sprawie zmiany numer 20 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Sitkówka-Nowiny - ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego 05.10.2017 r. poz. 3006

Uchwała Nr RG - XXXIII / 398 / 17 w sprawie części zmiany Nr 19 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Sitkówka-Nowiny, uchwalonego Uchwałą Nr RG-XXXVII/271/05 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 27 października 2005 roku - ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego 05.10.2017 r. poz. 3005

Uchwała Nr RG - XXXIII / 397 / 17 w sprawie zmiany uchwały Nr RG-XXX/260/13 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 24 kwietnia 2013 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany numer 16 do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Sitkówka-Nowiny pod nazwą "Sołectwo Zgórsko-Zagrody - Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i wielorodzinnej, zabudowy usługowej i produkcyjnej oraz teren komunikacji kolejowej, teren zbiornika retencyjnego i parku - plan G"

Uchwała Nr RG - XXXIII / 396 / 17 w sprawie przekazania nakładów finansowych poniesionych na dostawę i montaż zestawu zabawowego metalowego na terenie dz. nr ewid. 72/142 w m. Sitkówka, na rzecz Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Nowinach

Uchwała Nr RG - XXXIII / 395 / 17 w sprawie zmiany uchwały Nr RG-XXV/304/16 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie przyjęcia „Programu Rewitalizacji Gminy Sitkówka-Nowiny na lata 2016-2023”

Uchwała Nr RG - XXXIII / 394 / 17 w sprawie zatwierdzenia składki członkowskiej Gminy Sitkówka-Nowiny, w ramach członkostwa w Stowarzyszeniu Gmin ,,Geoland Świętokrzyski”

Uchwała Nr RG - XXXIII / 393 / 17 w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Sitkówka-Nowiny do Projektu pn: "Rozwój e-usług na terenie Gminy i Miasta Chęciny oraz na terenie Gminy Sitkówka-Nowiny"

Uchwała Nr RG - XXXIII / 392 / 17 w sprawie zmiany Uchwały Nr RG-XXV/307/16 rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Zwalczania Narkomanii w Gminie Sitkówka-Nowiny na rok 2017

Uchwała Nr RG - XXXIII / 391 / 17  w sprawie zmiany Uchwały NR RG – XXXII/386/17 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Sitkówka-Nowiny lub jednostkom organizacyjnym oraz wskazania organu lub osób do tego uprawnionych - ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego 04.09.2017 r. poz. 2587

Uchwała Nr RG - XXXIII / 390 / 17 w sprawie zmiany uchwały Nr RG-XXV/296/16 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 28 grudnia 2016r., w sprawie określenia stawek dotacji przedmiotowej dla samorządowych zakładów budżetowych Gminy Sitkówka-Nowiny na 2017 rok

Uchwała Nr RG - XXXIII / 389 / 17 w sprawie zmiany uchwały Nr RG-XXV/294/16 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sitkówka-Nowiny na lata 2017-2023

Uchwała Nr RG - XXXIII / 388 / 17 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Sitkówka-Nowiny na 2017 rok - ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego 04.09.2017 r. poz. 2586Opublikował: Izabela Lesik
Publikacja dnia: 10.01.2019
Podpisał: Alina Jedynak
Dokument z dnia: 06.09.2017
Dokument oglądany razy: 2 496