bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

– sesja XXXIV Rady Gminy Sitkówka-Nowiny – 28 września 2017 r.

Uchwała Nr RG - XXXIV / 420 / 17 w sprawie załatwienia skargi na Dyrektora Zespołu Placówek Integracyjnych w Kowali

Uchwała Nr RG - XXXIV / 419 / 17 w sprawie zmiany uchwały Nr RG-XXXIII/284/13 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 27 sierpnia 2013 roku w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Sitkówka-Nowiny - ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego 04.10.2017 r. poz. 2982

Uchwała Nr RG - XXXIV / 418 / 17 w sprawie zmiany uchwały Nr RG – XXVIII/351/17 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie uchwalenia „Programu Ochrony i Zapobiegania Bezdomności Zwierząt Domowych na terenie Gminy Sitkówka-Nowiny na rok 2017” - ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego 04.10.2017 r. poz. 2990

Uchwała Nr RG - XXXIV / 417 / 17 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Nowiny w obrębie geodezyjnym Wola Murowana w Gminie Sitkówka-Nowiny oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy

Uchwała Nr RG - XXXIV / 416 / 17 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Nowiny w obrębie geodezyjnym Wola Murowana w Gminie Sitkówka-Nowiny oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy

Uchwała Nr RG - XXXIV / 415 / 17 w sprawie wyrażenia zgody na najem lokalu użytkowego usytuowanego w budynku przy ul. Białe Zagłębie 25, położonego na nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka nr 533/6, położonej w miejscowości Nowiny, obręb geodezyjny Zagrody, Gmina Sitkówka-Nowiny oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu

Uchwała Nr RG - XXXIV / 414 / 17 w sprawie wyrażenia zgody na najem lokalu użytkowego wraz z pomieszczeniem przynależnym usytuowanego w budynku przy ul. Parkowej 1, położonego na nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka nr 533/69 w miejscowości Nowiny, obręb geodezyjny Zagrody, Gmina Sitkówka-Nowiny oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu

Uchwała Nr RG - XXXIV / 413 / 17 w sprawie wyrażenia zgody na najem części powierzchni zewnętrznej płaszcza obiektu budowlanego – komina wolnostojącego, usytuowanego na nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka nr 35/40, położonego w Nowinach w obrębie geodezyjnym Wola Murowana oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu

Uchwała Nr RG - XXXIV / 412 / 17 w sprawie zmiany Uchwały Nr RG-XXV/299/16 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kieleckiego

Uchwała Nr RG - XXXIV / 411 / 17 w sprawie zmiany uchwały Nr RG-XXV/294/16 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sitkówka-Nowiny na lata 2017-2023

Uchwała Nr RG - XXXIV / 410 / 17 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Sitkówka-Nowiny na 2017 rok - ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego 04.10.2017 r. poz. 2981

Uchwała Nr RG - XXXIV / 409 / 17 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy BrusyOpublikował: Izabela Lesik
Publikacja dnia: 10.01.2019
Podpisał: Alina Jedynak
Dokument z dnia: 05.10.2017
Dokument oglądany razy: 2 275