bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

– sesja XI Rady Gminy Sitkówka-Nowiny – 28 wrzesień 2015 r.

Uchwała Nr RG – XI / 109 / 15 w sprawie rozpatrzenia ponownie uchwalonego wniosku o zmianę przedsięwzięć lub ich zakresu przewidzianych do realizacji w budżecie Gminy Sitkówka-Nowiny na rok 2015 ze środków Sołectwa Szewce-Zawada w ramach funduszu sołeckiego

Uchwała Nr RG – XI / 108 / 15 w sprawie zwolnienia samorządowego zakładu budżetowego – Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Nowinach z obowiązku wpłaty nadwyżki środków obrotowych za rok 2014 do budżetu Gminy Sitkówka-Nowiny

Uchwała Nr RG – XI / 107 / 15 w sprawie zmiany uchwały Nr RG-IV/23/15 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 28 stycznia 2015 roku w sprawie określenia stawek dotacji przedmiotowej dla samorządowych zakładów budżetowych Gminy Sitkówka-Nowiny na 2015 rok

Uchwała Nr RG – XI / 106 / 15 w sprawie zmiany uchwały Nr RG-IV/21/15 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 28 stycznia 2015 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sitkówka-Nowiny na lata 2015-2020

Uchwała Nr RG – XI / 105 / 15 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Sitkówka-Nowiny na 2015 rok

Uchwała Nr RG – XI / 104 / 15 w sprawie ustalania zasad udostępniania oraz ustalania stawek za korzystanie z pomieszczeń gminnych obiektów oświatowych

Uchwała Nr RG – XI / 103 / 15 w sprawie wprowadzenia Regulaminu Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Gminie Sitkówka-Nowiny

Uchwała Nr RG – XI / 102 / 15 w sprawie zaliczenia drogi stanowiącej ul. Wrzosową w miejscowości Zgórsko, zlokalizowanej na działkach nr ewid. 287/23, 287/24, 288/7, 288/3, 288/2, 287/11, 287/14 w obrębie geodezyjnym 5 - Zagrody na terenie Gminy Sitkówka-Nowiny, do kategorii dróg gminnych i ustalenia jej przebiegu

Uchwała Nr RG – XI / 101 / 15 w sprawie zaliczenia dróg stanowiących ul. Osiedle pod Lasem w miejscowości Zgórsko, zlokalizowanych na działkach nr ewid. 226/34, 226/35, 226/37, 226/47, 226/61 w obrębie geodezyjnym 5 - Zagrody na terenie Gminy Sitkówka-Nowiny, do kategorii dróg gminnych i ustalenia ich przebiegu

Uchwała Nr RG – XI / 100 / 15 w sprawie zaliczenia drogi stanowiącej ul. Klonową w miejscowości Zgórsko, zlokalizowanej na działce nr ewid. 252/34 w obrębie geodezyjnym 5 - Zagrody na terenie Gminy Sitkówka-Nowiny, do kategorii dróg gminnych i ustalenia jej przebiegu

Uchwała Nr RG – XI / 99 / 15 w sprawie zaliczenia drogi stanowiącej ul. Grabową w miejscowości Zgórsko, zlokalizowanej na działkach nr ewid. 252/49, 252/26, 251/7, 250/28, 252/53, 252/59, 252/55, 252/57, 250/16, 520/1, 251/1 w obrębie geodezyjnym 5 - Zagrody na terenie Gminy Sitkówka-Nowiny, do kategorii dróg gminnych i ustalenia jej przebiegu

Uchwała Nr RG – XI / 98 / 15 w sprawie zaliczenia drogi stanowiącej ul. Bukową w miejscowości Zgórsko, zlokalizowanej na działkach nr ewid. 250/3 i 250/15 w obrębie geodezyjnym 5 - Zagrody na terenie Gminy Sitkówka-Nowiny, do kategorii dróg gminnych i ustalenia jej przebiegu

Uchwała Nr RG – XI / 97 / 15 w sprawie zaliczenia drogi wewnętrznej w miejscowości Zgórsko zlokalizowanej na działkach nr ewid. 250/36 i 250/37 w obrębie geodezyjnym 5 - Zagrody na terenie Gminy Sitkówka-Nowiny, do kategorii dróg gminnych i ustalenia jej przebiegu

Uchwała Nr RG – XI / 96 / 15 w sprawie nadania Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Nowinach

Uchwała Nr RG – XI / 95 / 15 w sprawie wyboru ławników na kadencję 2016-2019Opublikował: Kamila Marzec
Publikacja dnia: 02.10.2015
Podpisał: Kamila Marzec
Dokument z dnia: 02.10.2015
Dokument oglądany razy: 4 064