bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

sesja XIV Rady Gminy Sitkówka-Nowiny – 29 grudnia 2015 r.

Uchwała Nr RG - XIV / 173 / 15 w sprawie zmiany Uchwały Nr RG-XII/113/15 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 27 października 2015 r. w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych Gminy Sitkówka-Nowiny

Uchwała Nr RG - XIV / 172 / 15 w sprawie zmiany Uchwały NR RG-XIII/144/15 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie utworzenia Przedszkola Samorządowego z Oddziałami Integracyjnymi w Kowali

Uchwała Nr RG - XIV / 171 / 15 w sprawie zmiany Uchwały NR RG-XIII/143/15 Rady Gminy Sitkówka- Nowiny z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie utworzenia Przedszkola Samorządowego w Bolechowicach

Uchwała Nr RG - XIV / 170 / 15 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy na I półrocze 2016 roku

Uchwała Nr RG - XIV / 169 / 15 w sprawie nadania Statutu Gminnego Ośrodka Kultury „Perła” w Nowinach

Uchwała Nr RG - XIV / 168 / 15 w sprawie włączenia Szkolnego Schroniska Młodzieżowego „Ventus” w Nowinach w strukturę Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Nowinach

Uchwała Nr RG - XIV / 167 / 15 w sprawie utworzenia Zespołu Placówek Oświatowych w Bolechowicach

Uchwała Nr RG - XIV / 166 / 15 w sprawie utworzenia Zespołu Placówek Integracyjnych w Kowali

Uchwała Nr RG - XIV / 165 / 15 w sprawie uchylenia Uchwały Nr RG-L/400/10 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego

Uchwała Nr RG - XIV / 164 / 15 w sprawie nieodpłatnego nabycia działki od osób fizycznych w miejscowości Kowala, Gmina Sitkówka-Nowiny

Uchwała Nr RG - XIV / 163 / 15 w sprawie zbycia lokalu mieszkalnego Nr 22 znajdującego się w budynku wielorodzinnym przy ul. Białe Zagłębie Nr 10, w miejscowości Nowiny, obręb geodezyjny Zagrody, Gmina Sitkówka-Nowiny

Uchwała Nr RG - XIV / 162 / 15 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Nowiny, obręb geodezyjny Zagrody oznaczonych jako działki nr 443/198, 480/200, i 533/120 oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy

Uchwała Nr RG - XIV / 161 / 15 w sprawie przekazania w użytkowanie składników majątkowych, na rzecz Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Nowinach

Uchwała Nr RG - XIV / 160 / 15 w sprawie przekazania w użytkowanie składników majątkowych, na rzecz Gminnego Ośrodka Kultury „Perła” w Nowinach

Uchwała Nr RG - XIV / 159 / 15 w sprawie przekazania w użytkowanie składników majątkowych, na rzecz Gminnego Ośrodka Kultury „Perła” w Nowinach

Uchwała Nr RG - XIV / 158 / 15 w sprawie przekazania w użytkowanie składników majątkowych siłowni zewnętrznej, utworzonej przy świetlicy wiejskiej na dz. nr ewid. 202 w msc. Szewce, stanowiących mienie Gminy, na rzecz Gminnego Ośrodka Kultury „Perła” w Nowinach

Uchwała Nr RG - XIV / 157 / 15 w sprawie przekazania w użytkowanie sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej stanowiącej mienie Gminy Sitkówka-Nowiny do Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji w Kielcach

Uchwała Nr RG - XIV / 156 / 15 w sprawie zmiany Uchwały Nr RG-XIII/139/15 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie przekazania w użytkowanie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej, stanowiącej mienie Gminy Sitkówka-Nowiny, do Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji w Kielcach

Uchwała Nr RG - XIV / 155 / 15 w sprawie powierzenia Wójtowi Gminy Sitkówka-Nowiny uprawnień do ustalania wysokości cen i opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej oraz za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej Gminy Sitkówka-Nowiny

Uchwała Nr RG - XIV / 154 / 15 w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Sitkówka-Nowiny do wspólnego projektu pn.: „Ochrona obszarów NATURA 2000 na terenie województwa świętokrzyskiego poprzez ukierunkowanie ruchu turystycznego przyjaznego przyrodzie”

Uchwała Nr RG - XIV / 153 / 15 w sprawie przystąpienia do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Sitkówka-Nowiny na lata 2016-2020

Uchwała Nr RG - XIV / 152 / 15 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Zwalczania Narkomanii w Gminie Sitkówka-Nowiny na 2016 rok

Uchwała Nr RG - XIV / 151 / 15 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kieleckiego

Uchwała Nr RG - XIV / 150 / 15 w sprawie określenia stawek dotacji przedmiotowej dla samorządowych zakładów budżetowych Gminy Sitkówka-Nowiny na 2016 rok

Uchwała Nr RG - XIV / 149 / 15 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sitkówka-Nowiny na 2016 rok

Uchwała Nr RG - XIV / 148 / 15 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sitkówka-Nowiny na lata 2016-2020

Uchwała Nr RG - XIV / 147 / 15 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Sitkówka-Nowiny na 2015 rokOpublikował: Izabela Lesik
Publikacja dnia: 10.01.2019
Podpisał: Kamila Marzec
Dokument z dnia: 11.01.2016
Dokument oglądany razy: 4 485