bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

sesja XVI Rady Gminy Sitkówka-Nowiny – 22 luty 2016 r.

Uchwała Nr RG - XVI / 191 / 16 w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej w Kowali poprzez likwidację oddziałów przedszkolnych

Uchwała Nr RG - XVI / 190 / 16 w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej w Bolechowicach poprzez likwidację oddziałów przedszkolnych

Uchwała Nr RG - XVI / 189 / 16 w sprawie zamiaru likwidacji Liceum Profilowanego w Nowinach wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Nowinach

Uchwała Nr RG - XVI / 188 / 16 w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów prowadzonych przez Gminę Sitkówka-Nowiny w roku szkolnym 2016-2017

Uchwała Nr RG - XVI / 187 / 16 w sprawie zaliczenia drogi stanowiącej drogę wewnętrzną w miejscowości Zagrody, zlokalizowanej na działce nr ewid. 398/57 w obrębie geodezyjnym 5 - Zagrody na terenie Gminy Sitkówka-Nowiny, do kategorii dróg gminnych i ustalenia jej przebiegu

Uchwała Nr RG - XVI / 186 / 16 w sprawie zaliczenia drogi stanowiącej ul. Poziomkową w miejscowości Zagrody, zlokalizowanej na działce nr ewid. 398/54 w obrębie geodezyjnym 5 - Zagrody na terenie Gminy Sitkówka-Nowiny, do kategorii dróg gminnych i ustalenia jej przebiegu

Uchwała Nr RG - XVI / 185 / 16 w sprawie zaliczenia drogi stanowiącej ul. Leszczynową w miejscowości Zagrody, zlokalizowanej na działkach nr ewid. 398/94, 398/95 w obrębie geodezyjnym 5 - Zagrody na terenie Gminy Sitkówka-Nowiny, do kategorii dróg gminnych i ustalenia jej przebiegu

Uchwała Nr RG - XVI / 184 / 16 w sprawie zaliczenia drogi stanowiącej ul. Jagodową w miejscowości Zagrody, zlokalizowanej na działkach nr ewid. 398/92, 398/93 w obrębie geodezyjnym 5 - Zagrody na terenie Gminy Sitkówka-Nowiny, do kategorii dróg gminnych i ustalenia jej przebiegu

Uchwała Nr RG - XVI / 183 / 16 w sprawie zaliczenia drogi stanowiącej ul. Borówkową w miejscowości Zagrody, zlokalizowanej na działce nr ewid. 398/53 w obrębie geodezyjnym 5 - Zagrody na terenie Gminy Sitkówka-Nowiny, do kategorii dróg gminnych i ustalenia jej przebiegu

Uchwała Nr RG - XVI / 182 / 16 w sprawie przekazania nakładów finansowych poniesionych na modernizację dachu nad pomieszczeniami schroniska młodzieżowego w budynku Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Nowinach na rzecz Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Nowinach

Uchwała Nr RG - XVI / 181 / 16 w sprawie przekazania nakładów finansowych poniesionych na budowę boiska wielofunkcyjnego na terenie Szkoły Podstawowej w Kowali, na rzecz Szkoły Podstawowej w Kowali

Uchwała Nr RG - XVI / 180 / 16 w sprawie przekazania w użytkowanie altany śmietnikowej oraz składników majątkowych placu zabaw, utworzonych na dz. nr ewid. 72/142 obręb Kowala na terenie budynków mieszkalnych wielorodzinnych nr 33 i 38 w msc. Sitkówka, stanowiących mienie Gminy, na rzecz Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Nowinach

Uchwała Nr RG - XVI / 179 / 16 w sprawie przyjęcia strategii rozwoju Gminy Sitkówka-Nowiny do roku 2025

Uchwała Nr RG - XVI / 178 / 16 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2016-2018

Uchwała Nr RG - XVI / 177 / 16 w sprawie zmiany uchwały Nr RG - XIV/148/15 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sitkówka-Nowiny na lata 2016–2020

Uchwała Nr RG - XVI / 176 / 16 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Sitkówka-Nowiny na 2016 rokOpublikował: Izabela Lesik
Publikacja dnia: 10.01.2019
Podpisał: Kamila Marzec
Dokument z dnia: 29.02.2016
Dokument oglądany razy: 3 570