bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

sesja XIII Rady Gminy Sitkówka-Nowiny – 27 listopada 2015 r.

- Uchwała Nr RG - XIII / 146 / 15 w sprawie zamiaru utworzenia Zespołu Placówek Integracyjnych w Kowali

- Uchwała Nr RG - XIII / 145 / 15 w sprawie zamiaru utworzenia Zespołu Placówek Oświatowych w Bolechowicach

- Uchwała Nr RG - XIII / 144 / 15 w sprawie utworzenia Przedszkola Samorządowego z Oddziałami Integracyjnymi w Kowali

- Uchwała Nr RG - XIII / 143 / 15 w sprawie utworzenia Przedszkola Samorządowego w Bolechowicach

- Uchwała Nr RG - XIII / 142 / 15 w sprawie nadania Statutu Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli w Nowinach

- Uchwała Nr RG - XIII / 141 / 15 w sprawie przekazania w użytkowanie składników majątkowych na rzecz Gminnego Ośrodka Kultury „Perła” w Nowinach

- Uchwała Nr RG - XIII / 140 / 15 w sprawie uchwalenia rocznego Programu współpracy Gminy Sitkówka-Nowiny z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2016 rok

- Uchwała Nr RG - XIII / 139 / 15 w sprawie przekazania w użytkowanie sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej, stanowiącej mienie Gminy Sitkówka-Nowiny, do Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji w Kielcach

- Uchwała Nr RG - XIII / 138 / 15 w sprawie przekazania w użytkowanie sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej, stanowiącej mienie Gminy Sitkówka-Nowiny, do Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji w Kielcach

- Uchwała Nr RG - XIII / 137 / 15 w sprawie przekazania w użytkowanie sieci wodociągowej, stanowiącej mienie Gminy Sitkówka-Nowiny, do Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji w Kielcach

- Uchwała Nr RG - XIII / 136 / 15 w sprawie przekazania w użytkowanie sieci kanalizacji sanitarnej, stanowiącej mienie Gminy Sitkówka-Nowiny, do Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji w Kielcach

- Uchwała Nr RG - XIII / 135 / 15 w sprawie określenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych w budynkach wielorodzinnych stanowiących własność Gminy Sitkówka-Nowiny

- Uchwała Nr RG - XIII / 134 / 15 w sprawie zbycia niezabudowanej nieruchomości gruntowej oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka 354/3 położonej w miejscowości Wola Murowana, obręb geodezyjny Wola Murowana

- Uchwała Nr RG - XIII / 133 / 15 w sprawie zbycia niezabudowanych nieruchomości gruntowych oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki 35/50, 35/51, 35/52 i 35/359 położonych w miejscowości Nowiny, obręb geodezyjny Wola Murowana

- Uchwała Nr RG - XIII / 132 / 15 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie części nieruchomości gruntowej Nr 533/20, położonej w miejscowości Nowiny, w obręb geodezyjny Zagrody oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy

- Uchwała Nr RG - XIII / 131 / 15 w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

- Uchwała Nr RG - XIII / 130 / 15 w sprawie ustalania terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

- Uchwała Nr RG - XIII / 129 / 15 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Sitkówka-Nowiny na 2015 rok

- Uchwała Nr RG - XIII / 128 / 15 w sprawie uchylenia uchwały Nr RG-XXVII/209/08 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 26 listopada 2008 r. w sprawie zwolnień od podatku rolnego

- Uchwała Nr RG - XIII / 127 / 15 w sprawie uchylenia uchwały Nr RG-XXVII/208/08 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 26 listopada 2008 r. w sprawie zwolnień od podatku leśnego

- Uchwała Nr RG - XIII / 126 / 15 w sprawie zmiany uchwały Nr RG-XXVII/207/08 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 26 listopada 2008 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości

- Uchwała Nr RG - XIII / 125 / 15 w sprawie opłaty targowej

- Uchwała Nr RG - XIII / 124 / 15 w sprawie określenia wzorów formularzy dla podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego

- Uchwała Nr RG - XIII / 123 / 15 w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych

- Uchwała Nr RG - XIII / 122 / 15 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomościOpublikował: Izabela Lesik
Publikacja dnia: 10.01.2019
Podpisał: Kamila Marzec
Dokument z dnia: 05.01.2016
Dokument oglądany razy: 4 679